Organizátori

Spoluorganizátori

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Prahe

Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku

Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

Únia hydinárov Slovenska

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo

Tauris Nitria, spol. s r.o., Mojmírovce

 Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Pomorsko-Kujawski Związek Hodowców Trzody Chlewnej POLSUS

Polsky Związek Hodowców Owiec i Kóz