Zaslanie záväznej prihlášky s názvom príspevku: do 30. 04. 2017


Platba konferenčného poplatku: do 20. 05. 2017


Zaslanie príspevku: do 30. 04. 2017