Deň chovateľov 2. 6. 2017 / 8.30 - 12.30 Agroinštitút Nitra / 13.00 - 18.00 Výstavisko Agrokomplex Nitra

Sprievodná akcia konferencie Kvalita mäsa / Meat Quality

V spolupráci s chovateľskými zväzmi a mäsospracujúcim priemyslom organizujeme „Deň chovateľov“, kde chceme prerokovať aktuálne praktické problémy kvality a výroby mäsa, jeho spracovania, predaja, využitie pôvodných genotypov popri tvorbe špecifických mäsových výrobkov a predložiť chovateľom odporúčania pre praktický chov zvierat zameraný na výrobu mäsa. Prerokovať problémy chovateľov súvisiace s výrobou kvalitného mäsa, s trhom s mäsom, predajom z dvora, inováciou v sortimente výrobkov a nekalými praktikami spracovateľov a predajcov mäsa a mäsových výrobkov.

Súčasťou programu bude „Chovateľský deň ošípaných“, ktorý organizuje Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku v spolupráci s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre a ostatnými chovateľskými zväzmi, Úniou hydinárov, Tauris Nitria a hosťujúcimi chovateľskými zväzmi Poľska. V rámci expozície chovu ošípaných budú prebiehať ukážky hodnotenia plemenných zvierat, domácej zabíjačky, výroby špecialít z bravčového mäsa, prezentácia mäsových výrobkov, súťaž vo varení gulášu a občerstvenie.