Scientific guarantors and experts

doc. Ing. Peter Ondrišík, CSc.
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
SPU Nitra
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
ČZU Praha
dr hab. inż. Marek Adamski prof.
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
UTP Bydgoszcz
doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
Proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
ČZU Praha
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Dekan fakulty biotechnológie a potravinárstva
SPU Nitra
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
Děkan zemědelské fakulty
JU České Budějovice
prof. dr hab. Wojciech Kapełanski
Head of Department Zaklad hodowli trzody chlewnej i konii
UTP Bydgoszcz
Mgr inż. Ignacy Zaremba
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
POLSUS Warszawa
Mgr inż. Jerzy Wierzbicki
Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Warszawa
Dr inż. Jan Biegniewski
Prezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej
POLSUS Warszawa
Mgr inż. Tomasz Barczak
Członek Zarządu Polskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz
Ing. Matuš Kohút
ZCHSSD na Slovensku
Ing. Mária Ruseková
ZCHPD na Slovensku
Ing. Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku
Ing. Peter Polák, PhD.
ZCHMD na Slovensku
MVDr. Andrej Imrich
ZCHO na Slovensku
Ing. Štefan Kalafa
Tauris Nitria, spol. s r.o. Mojmírovce
Ing. Daniel Molnár
Únia hydinárov Slovenska
Ing. Timotej Husár, CSc.
H.S.H. s.r.o. Veľké Zálužie
Ing. Ivan Hrica
SHA Bratislava