Štvrtok 1.6.2017, Kongresová sála Študentského domova A. Bernoláka


9:00   Otvorenie konferencie
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. - dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 9:05   PaedDr. Anton Stredák -  štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave
9:15  

Situácia v  spotrebe a  kvalite mäsa na Slovensku a možnosti ich zlepšenia
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

9:30  

Perspektiva plemenné hodnoty pro zmasilost plemenných býků Aberdeen angus a její využití pro selekci a šlechtění
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze

9:45  

Produkcia a kvalita hovädzieho a teľacieho mäsa v SR
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10:00  

Kvalita mäsa ľahkých a ťažkých jatočných jahniat pri rôznych systémoch chovu
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10:15  

Produkcja mięsa owczego wysokiej jakości z punktu widzenia producenta i konsumenta
prof. dr hab. Bronisław Borys -  Instytut Zootechniki w Krakowie

10:30  

Prestávka

11:00  

Vplyv rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11:15  

Vplyv transportu na kvalitu bravčového mäsa
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.; Ing. Ivan Imrich, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11:30  

System jakości żywności
Dr inż. Anna Hammermeister - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Warszawie

11:45  

Wieprzowina jako mięso wysokiej jakości i właściwościach funkcjonalnych
Dr inż. Aleksandra Cebulska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

12:00  

Vplyv genotypu a porážkovej hmotnosti na kvalitu bravčového mäsa
Ing. Petra Komová - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

12:15  

Obed

13:30  

Kvalita masa u prasat přeštického černostrakatého plemene
doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

13:45  

Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu mäsa a tučnej pečene vodnej hydiny
doc. Ing. Ján Weis, CSc. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

14:00   Variabilita v kvalite mäsa hrabavej hydiny z hľadiska použitej techniky a technológie výkrmu
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14:15   Bezpečnosť a kvalita mäsa a mäsových výrobkov v obchodnej sieti a v spoločnom stravovaní
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14:30   Zvyšování antioxidační kapacity masných výrobků
Ing. Pavel Smetana, Ph.D.; Ing. Jan Bedrníček - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
14:45   Powiązania między mikrostrukturą mięśnia, a jakością mięsa
Dr inż. Joanna Bogucka - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
15:00    Prestávka
15:30   Kvalita mäsa z pohľadu kulinárneho spracovania  a spoločného stravovania
MVDr. Milan Pribula - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15:45   Molekulárna genetika ako nástroj pre odhaľovanie falšovania mäsových výrobkov
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16:00   Výživové odporúčania konzumácie mäsa a jeho spotreba v slovenskej populácii
RNDr. Jana Mrázová, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16:15   Znaczenie dziczyzny na rynku mięsa i wartość odżywcza mięsa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus)
Dr inż. Ewa Peter - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
16:30   Wartość odżywcza i dietetyczna mięsa pochodzącego od roslinożernych zwierząt futerkowych
Dr inż. Natasza Święcicka - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
16:45   Porovnanie základných chemických parametrov musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice       
Ing. Jakub Blaška - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

12:00 - 17:00  Posterová sekcia

1.   Effect of rearing system and sex on fatty acids profile in the breast muscle of chicken
Dr inż. Magdalena Stanek et al. - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2.   Zawartošč kwasów tłuszczowych w mięsie dzika (sus scrofa l.)
Dr inż. Karolina Stasiak et al. - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
3.   Vplyv kŕmnych aditív na kvalitu hydinového mäsa
doc. Dr. Ing. Martin Melen, PhD.; prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. - Slovenská
4.   Vplyv kŕmnych aditív na kvalitu bažantieho mäsa
Ing. Luboš Zábranský - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
5.  

Porównanie składu tuszki i jakości mięśni piersiowych kaczek i kurcząt brojlerów
Dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński et al. - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

19:30     Spoločenský večer

  

Piatok 2.6.2017, Kongresová sála AGROINŠTITÚT Nitra


9:00   Aktuálna situácia na trhu s mäsom
Ing. Štefan Ryba, PhD. - generálny riaditeľ sekcie Poľnohospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave
9:15   Podpory pre živočíšnu výrobu v programovom období 2014 – 2020
Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave
9:30   Výsledky kontroly mäsovej úžitkovosti HD na Slovensku
Ing. Péter Görözdy - riaditeľ, Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. v Bratislave 
9:45   Vztah růstové schopnosti a zmasilosti v průběhu odchovu skotu Aberdeen angus v ČR
Ing. Matúš Gašparík - Česká zemědělská univerzita v Praze
10:00   Zrenie hovädzieho mäsa ako nástroj pre zabezpečenie vyššej kvality
Ing. Peter Polák, PhD.; Ing. Martina Gondeková, PhD.; Ing. Miroslava Cisárová, PhD. - NPPC-VÚŽV Nitra, ZCHMD Ivanka pri Nitre
10:15   Produkcja mięsa wołowego we własnym gospodarstwie rodzinnym
Józef Wojewódzki - súkromný farmár, Poľsko
10:30    Prestávka
10:50   Vliv zmasilosti JUT na ekonomiku produkce vepřového masa
Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze 
11:00   Problémy zdravotnej a hygienickej bezpečnosti mäsa na Slovensku
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
11:10   Produkcja mięsa owczego na przykładzie własnego gospodarstwa
Mgr inż. Tomasz Barczak - PZHOK Starostwo Powiatowe w Mogilnie
11:20   Chov ovcí zařazených do genových zdrojů v České republice
Ing. Antonín Vejčík, CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
11:30   Aktuálna situácia v chove hydiny v SR
Ing. Mgr. Daniel Molnár - riaditeľ, Únia Hydinárov Slovenska v Bratislave
11:40   Vady hydinového mäsa pri porážke
MVDr. Jozef Kalus - Únia Hydinárov Slovenska v Bratislave
11:50   Slovenská dojná ovca – uznané plemeno oviec na Slovensku
Ing. Slavomír Reľovský et al. - Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku v Banskej Bystrici
12:00   Ako predávať mäso generácii „Z”
Ing. Boris Halaj -  PARTNERSON, s.r.o. v Žiline
12:15    Obed

 

13:00  Chovateľský deň ošípaných -  Výstavisko Agrokomplex Nitra, expozícia ŽV

17:00   Ukončenie